Item #5605 Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal, pera se recuperare a Cidade do Salvador, na Bahya de todos os Santos, tomada pollos Olandezes, a oito de Mayo de 1624. & recuperada ao primeiro de Mayro 1625. Bartolomeu GUERREIRO.
"One of the Classic Source Books
for the Recapture of Bahia" – Borba
Lisbon, Mattheus Pinheirio, 1625.

Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal, pera se recuperare a Cidade do Salvador, na Bahya de todos os Santos, tomada pollos Olandezes, a oito de Mayo de 1624. & recuperada ao primeiro de Mayro 1625.

See all items in Rare Books
See all items by